Examen oficial de català: nivell de suficiència per al personal docent i investigador (C1)

  • Dia d’examen: 13 de febrer de 2021
  • Publicació de notes: 2 de març
  • Petició de revisió de notes: del 2 al 7 de març 
  • Revisió de notes: 10 de març (a partir de les 9.00 hores)
  • Certificats: 31 de març

El període de matrícula serà de l’11/1/2021 0:05:00 fins al 22/1/2021 23:55:00

Properament es publicarà la Guia de matrícula

El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és la marca que agrupa els diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes que compleixen uns certs requisits, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana, i per fer-ho es coordinen a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). El sistema de certificats de la CIFALC permet acreditar sis nivells de competència lingüística en català: inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2) seguint el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) adaptat a l’àmbit universitari. A més, també s’ofereix l’acreditació d’un llenguatge d’especialitat: el certificat de llenguatge jurídic català.

Més informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.