Introducció a l’Aprenentatge Basat en Problemes: teoria i pràctica

L’Aprenentatge Basat en Problemes és una de les metodologies actives amb més presència a la Universitat de Girona. D’una banda, fa més de deu anys que la Facultat d’Infermeria va fer una aposta de centre per introduir aquesta metodologia en els seus estudis. D’altra banda, l’ABP és l’estratègia bàsica a la Facultat de Medicina des de la seva creació. I, finalment, també existeix, des de fa més de deu anys, la Xarxa d’Innovació Docent sobre ABP, impulsada des de l’ICE  J. Pallach.

Per tot plegat, el 2017 es va organitzar la primera edició d’aquesta activitat formativa de manera conjunta entre totes les parts involucrades en el desenvolupament de l’ABP a la UdG. Des de llavors s’han anat realitzant diferents activitats formatives amb la voluntat d’oferir al professorat interessat una aproximació principalment pràctica i vivencial a aquesta metodologia i a les diferents possibilitats d’aplicació.  

Programa

a) Sessions introductòries presencials virtuals

• Primera sessió (6 d’abril de 2021 de 12h a 14h):
– Introducció general a la metodologia ABP. Perquè utilitzar l’ABP? 
– El paper del tutor

• Segona sessió (13 d’abril de 2021 de 12h a 14h):
Com es redacta un cas d’ABP
Avaluació de les sessions ABP

Metodologia de les sessions introductòries:Els diferents temes s’aniran introduint i treballant a partir de les intervencions i reflexions per part dels ponents i del debat amb els participants. 

b) Període de treball no presencial: observació i anàlisi de sessions ABP a través del visionat d’enregistraments realitzats a la Facultat de Medicina i a la Facultat d’Infermeria  (del 14 d’abril al 10 de maig de 2021)
A través de la plataforma MOODLE els participants podran visionar quatre sessions d’ABP que s’han enregistrat prèviament a les aules de la Facultat de Medicina i a les de la Facultat d’Infermeria. Cada vídeo té una durada d’uns 15 -20 minuts. 
Per tal de facilitar una observació activa, cada participant comptarà amb una rúbrica d’avaluació que haurà de respondre en base a l’observació d’un dels estudiants enregistrats en algun dels quatre vídeos.
Caldrà lliurar aquesta tasca per poder certificar l’activitat.

c) Sessió presencial virtual de posta en comú i debat final (11 de maig de 2021 de 12 a 14h)
En aquesta sessió s’analitzaran les observacions fetes i es debatran aspectes concrets referits a l’aplicació del mètode ABP (dificultats, pros i contres…), així com qüestions que s’hagin generat al llarg del taller.  
S’habilitarà un fòrum al Moodle perquè els participants al taller hi vagin introduint qüestions, idees, reflexions… de cara a la sessió final de posta en comú.

Calendari i horari:

  • Primera sessió presencial virtual: 6 d’abril de 12h a 14h
  • Període de treball no presencial: del 14 d’abril al 10 de maig
  • Segona sessió presencial virtual: 13 d’abril de 12h a 14h
  • Termini de lliurament de la tasca d’observació i anàlisi: 10 de maig
  • Sessió presencial virtual de posta en comú i debat final: 11 de maig de 12h a 14h

Més informació i matrícula

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.