Activitats sobre Seguretat i Salut Laboral

Aquestes activitats estan organitzades per l’Oficina de Salut Laboral de la UdG.

Seguretat i Salut a la UdG. Grup 8

Aquest curs inicia la formació seguretat i salut en el lloc de treball i forma part del pla d’acollida de la Universitat de Girona i del Pla de Prevenció. Pretén oferir la formació inicial necessària per desenvolupar les tasques, identificar els riscos per a que es puguin dur a terme les activitats del lloc de treball de forma segura i saludable. Informa sobre les responsabilitats, eines i recursos, l’organització i l’estructura de suport que ofereix la universitat de Girona als seus treballadors en matèria de seguretat i salut.

Més informació i inscripcions

Primers auxilis / Actuació en cas d’accident

Aquest curs pretén oferir la formació inicial necessària per desenvolupar les funcions del pla d’autoprotecció relatives als equips d’intervenció en cas d’emergència (equip de primers auxilis) així com per qualsevol altra treballador, PDI o PAS, que vulgui disposar de unes nocions bàsiques de com actuar en cas d’accident. Informar sobre els mitjans disponibles (farmacioles, desfibril·ladors) als diferents espais dels nostres edificis  (consergeries, laboratoris, tallers).

Més informació i inscripcions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.