Enquesta de detecció de necessitats formatives del PDI per al curs 2022-23

Com és habitual, la Universitat de Girona vol recollir les vostres demandes, propostes i suggeriments per tal de tenir-les en compte en la definició del Pla de Formació del PDI per al curs vinent.

Hi podeu accedir clicant aquí. (Temps de resposta aproximat: entre 5 minuts i 10 minuts)

Al llarg d’aquest curs que acabem hem reprès activitats de formació i sessions de treball en format presencial tot i que també n’hem mantingut de virtuals i n’hem introduït d’altres de semipresencials. Certament, el repte és, ara més que mai, aprofitar de cada un d’aquests formats les millors virtuts i potencialitats per treure el màxim profit de cada experiència formativa. Aquest serà el nostre objectiu de cara al proper curs.

En la primera part d’aquesta enquesta se sol·liciten dades generals, en la segona es demana quines activitats de formació i actualització us interessaria fer (tant en l’àmbit docent, com en el de recerca i gestió, seguretat i salut, i responsabilitat social) i, en la tercera part, es demana quin és el vostre interès en relació a processos d’innovació a partir de Xarxes i de Grups d’Innovació Docent.

Les vostres respostes i comentaris ajudaran a planificar les accions formatives del curs vinent 2022-23.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.