Activitats sobre Salut i Seguretat Laboral

Aquestes activitats estan organitzades per l’Oficina de Salut Laboral de la UdG.

Seguretat i Salut a la UdG

Aquest curs inicia la formació seguretat i salut en el lloc de treball i forma part del pla d’acollida de la Universitat de Girona i del Pla de Prevenció. Pretén oferir la formació inicial necessària per desenvolupar les tasques, identificar els riscos per a que es puguin dur a terme les activitats del lloc de treball de forma segura i saludable. Informa sobre les responsabilitats, eines i recursos, l’organització i l’estructura de suport que ofereix la universitat de Girona als seus treballadors en matèria de seguretat i salut.

Més informació i inscripcions

Plans d’autoprotecció – Equips d’intervenció en emergències. Conjunt St. Domènech

Aquest curs pretén oferir la formació inicial necessària per desenvolupar les funcions del pla d’autoprotecció relatives als equips d’intervenció en cas d’emergència (cap d’emergència, cap d’intervenció, responsable del centre de comunicacions i equip d’evacuació i confinament).   Identificar els riscos per a que es puguin dur a terme les activitats del lloc de treball de forma segura i saludable. Informar sobre les responsabilitats, eines i recursos, l’organització i l’estructura de suport que ofereix la universitat de Girona als seus treballadors en matèria de seguretat i salut. 

Més informació i inscripcions

Gestió i coordinació d’activitats

Aquest curs pretén explicar què és la coordinació d’activitats empresarials, establir en quins supòsits s’ha d’aplicar a la UdG i aclarir com cal iniciar la seva gestió. Va dirigit a tots els treballadors de la Universitat que realitzin activitats amb empreses externes

Més informació i inscripcions

Específic seguretat. Gasos tècnics i criogènia

L’Objectiu principal del curs és proporcionar els coneixements, la conscienciació i les eines necessàries per tal d’afrontar el treball amb gasos comprimits i líquids criogènics en condicions de seguretat:

1.- Coneixement del producte: familiarització amb els formats i documentació associada

2.- Coneixement de les propietats dels gasos i líquids criogènics així com dels riscos associats a cada tipus de gas

3.- Coneixement de les instal·lacions: principals components i configuracions

4.- Bones pràctiques en la manipulació dels gasos i líquids criogènics. EPI’s i Consells de Seguretat.

Més informació i inscripcions


OFERTA ONLINE EN ESPANYOL

Primeros auxilios

El curso está diseñado con un enfoque eminentemente práctico, con escenarios basados en entornos reales de trabajo, en los que se representan los riesgos más frecuentes y sus medidas preventivas.

Los primeros auxilios consisten en prestar los primeros cuidados, en el lugar de los hechos, a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina, hasta que llegue la ayuda especializada. De estos primeros cuidados va a depender la evolución posterior y la vida de las persones.

Més informació i inscripcions

Manejo del estrés

Este curso online organizado por la Mutua Universal, con una duración de dos horas, proporciona pautas generales relacionadas con la flexibilidad, la importancia de las pausas y el descanso.

Més informació i inscripcions

Curso de riesgo cardiovascular

En este curso se dan a conocer los factores de riesgo modificables de las enfermedades cardiovasculares, factores que se pueden modificar a través de hábitos de vida saludables. 
Una buena calidad de vida y salud dependen de una serie de factores que determinan nuestros hábitos como la alimentación, la actividad física, la actividad arterial, la tensión arterial, el tabaco, etc… Corregir estos factores nos permitirá disminuir la incidencia de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, y accidente vascular cerebral en más de un 30% y mejorarán nuestra salud en general. 

Més informació i inscripcions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.