Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant el segon semestre, des de l’ICE col·laborem amb:

  • Amb la Unitat de Compromís Social i la Unitat d’Igualtat de Gènere en l’organització d’activitats formatives sobre gènere.
  • Els estudis de GATE, en l’organització d’accions formatives i de suport per a la semipresencialització dels estudis
  • La Facultat de Medicina, en l’organització d’una activitat formativa sobre treball en equip
  • La Facultat d’Educació i Psicologia en l’organització d’activitats de formació en Moodle per al professorat del centre
  • Institut IRQV en l’organització d’un curs sobre la integració dels enfocaments quantitatiu i qualitatiu a la investigació en ciències socials
  • L’Escola Politècnica Superior en l’organització d’una activitat sobre com millorar les fitxes de les assignatures
  • L’Escola de Doctorat en l’organització d’una formació sobre com dirigir grups de recerca i tesis doctorals
  • L’Oficina de Salut Laboral en l’organització d’activitats per al PDI

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.