Des de l’ICE estem preparant, per aquest mes de juliol, diverses formacions imprescindibles en àmbits considerats rellevants per desenvolupar la tasca docent a la Universitat de Girona. Aquestes formacions fan referència als àmbits següents:

 • Formacions referides a l’entorn de treball a la UdG:
  • Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID-19
  • Protecció de dades i dret a la imatge
  • Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre
  • Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents
 • Formació sobre l’ús docent de la plataforma Moodle
 • Formació en les eines de treball no presencial Blackboard Collaborate i Microsoft Teams.

En els propers dies s’anirà informant d’aquestes activitats a través del Butlletins ICEberg (que rebreu al vostre correu-e) i la web de l’ICE J. Pallach.

Fes una piulada!