A càrrec de: Núria Mancebo. Cap de l’Oficina de Salut Laboral

En aquest webinar s’exposaran les principals indicacions, recomanacions i mesures en relació a la prevenció i la protecció en l’activitat docent davant la situació creada per la COVID-19. Així mateix, es resoldran les consultes i dubtes plantejats per part dels participants.

La documentació i el material de treball estaran disponibles en el curs de Moodle “Entorn UdG: què és el que has de saber?” accessible a través de La Meva (pestanya Docència).

Es realitzaran 2 grups:

Grup 1: 15 de juliol de 2020 d’11.30h a 13.00h

Grup 2: 22 de juliol de 2020 d’11.30h a 13.00h

Grup 3: 23 de juliol de 2020 d’11.30h a 13.00h

Grup 4: 24 de juliol de 2020 d’11.30h a 13.00h

Grup 5: 29 de juliol de 2020 d’11.30h a 13.00h

Veure el programa

Aquest webinar forma part del curs més ampli sobre “Entorn UdG: què és el que has de saber?” adreçat a tot el PDI i que inclou aspectes referits a les temàtiques següents:

  • Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVI19
  • Protecció de dades i dret a la imatge
  • Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre
  • Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents

Es tracta d’una formació en àmbits considerats imprescindibles per desenvolupar la tasca docent a la Universitat de Girona. 

Aquesta formació inclou, d’una banda, un curs Moodle amb documentació i material de treball autònom que s’anirà actualitzat i completant durant la primera quinzena de juliol. Aquest curs es considera de realització obligada per part de tot el PDI de la UdG. El trobareu habilitat a La Meva, dins l’apartat de Docència i hi restarà obert sense límit de calendari. L’ICE expedirà una certificació que n’acreditarà la seva realització i compleció. 

D’altra banda, s’ofereixen una sèrie de webinars, de realització opcional, en els quals es presentaran els elements bàsics de cada temàtica i es resoldran dubtes i consultes del PDI que hi participi. L’ICE expedirà també una certificació al PDI que els realitzi. 

Paral·lelament, s’estan organitzant també altres formacions sobre l’ús docent de la plataforma Moodle i sobre les diferents eines de treball no presencial que s’utilitzaran el curs vinent (Blackboard Collaborate, Microsoft Teams). 

Lloc: Es realitzarà amb la plataforma Google Meet. S’enviarà un enllaç als participants per accedir a la sessió. Informació sobre Google Meet

Més informació i matrícula

Fes una piulada!