A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l’actualització professional en l’àmbit de la docència a la UdG, des de l’ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària.

Aquest segon semestre, estem participant en els espais següents:

  • L’organització del Xè Simposi Internacional CIDUI 2019, que es realitzarà a Barcelona el 16 de Maig de 2019.
  • El Comitè Organitzador i a la Comissió Executiva del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI).  La propera edició del CIDUI serà el juliol del 2020.
  • El Programa Margalida Comas, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat. Aquest programa, que neix amb la voluntat de modernitzar i adequar els mètodes docents d’aprenentatge set anys després de l’inici de les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior, està dirigit per Josep Eladi Baños, de la UPF.
  • Trobades de coordinació i intercanvi amb altres ICE d’universitats catalanes.

Fes una piulada!