Des de l’ICE estem treballant per organitzar properament noves activitats de formació i actualització docent:

  1. Sessions de formació sobre Moodle a demanda de centres, departaments i equips de professorat
  2. Cursos per a la millora de la llengua anglesa en la docència, en col·laboració amb el Servei de Llengües Modernes
  3. Activitats sobre la perspectiva de gènere en la docència universitària, en col·laboració amb la Unitat de Compromís Social i la Unitat d’Igualtat de Gènere 
  4. Activitats sobre seguretat laboral en col·laboració amb l’Oficina de Salut Laboral

Aquestes activitats formen part del Pla anual d’actuacions 2018-19 de l’àmbit universitari de l’ICE J. Pallach.

A més d’aquestes activitats, el Pla inclou actuacions de suport a la innovació docent, com la promoció i coordinació de Xarxes d’Innovació Docent i Grups d’Innovació Docent, l’organització d’esdeveniments sobre docència com el Simposi Internacional CIDUI, el Congrés Internacional CIDUI, la participació en espais interuniversitaris com el Programa Margalida Comas, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i la Xarxa d’Universitats RED-U.

Fes una piulada!