Una rúbrica és un instrument d’avaluació formativa que consta d’una taula de doble entrada. A la primera columna s’hi troben els criteris d’avaluació de realització de les tasques. I, per a cadascun dels criteris de cada fila, hi ha els nivells d’assoliment de cada criteri.

L’ús de rúbriques d’avaluació ofereix molts beneficis tant a l’alumnat com al professorat. A l’alumnat li permet saber amb quins criteris serà avaluat abans de començar a realitzar la seva tasca; a més, en rebre l’avaluació, veurà el nivell d’assoliment de cada criteri. El professorat, al seu torn, avalua d’una forma més transparent i objectiva i li estalvia temps.

Moodle permet utilitzar rúbriques d’avaluació en les activitats del tipus Tasca. En aquest vídeo s’explica com es poden configurar les rúbriques en l’entorn Moodle.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!