Autoavaluació dels estudiants a Moodle

Autoavaluació dels estudiants a Moodle

Una de les activitats d’avaluació més interessants que es pot fer en els processos d’ensenyament i aprenentatge és el de l’autoavaluació per part dels estudiants. Representa una manera d’incentivar la reflexió sobre la feina feta amb la...