Una de les activitats d’avaluació més interessants que es pot fer en els processos d’ensenyament i aprenentatge és el de l’autoavaluació per part dels estudiants. Representa una manera d’incentivar la reflexió sobre la feina feta amb la finalitat de millorar en els processos futurs. En principi, sembla que aquesta acció no es pugui dur a terme dins de Moodle perquè els estudiants no tenen permisos per avaluar cap tasca.

En aquest vídeo s’explica el procediment a seguir si volem que els estudiants s’autoavaluïn dins de Moodle. A més, si la forma d’autoavaluar-se és a través de l’ús d’una rúbrica, el procés és encara més objectiu i transparent.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!