Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador

A càrrec de: Lluís Ballester Brage. Universitat de les Illes Balears

Presentació

La combinació d’enfocaments d’anàlisi quantitatius i qualitatius és una realitat de la recerca avançada a les ciències socials. La diversitat de coneixements desenvolupats a aquesta interconnexió mostren la seva importància.

En aquest curs, es tracta de desenvolupar una aproximació centrada en algunes de les principals cruïlles entre els dos grans enfocaments. El plantejament és introductori, però intentant completar la formació dels investigadors i investigadores que participaran.

Requisits

 • Domini bàsic dels conceptes estadístics i qualitatius (no indispensable)
 • Coneixements dels programes informàtics de referència (no indispensable)
 • Participació a recerques dins l’àmbit de les ciències socials o humanes.

Objectius

En finalitzar el curs el participant podrà:

 • Comprendre els conceptes fonamentals de l’anàlisi conjunta.
 • Desenvolupar i interpretar una selecció dels mètodes i tècniques clau de l’anàlisi conjunta.
 • Conèixer per a què són necessaris els programes informàtics per a l’anàlisi de dades.
 • Disposar de models de referència basats en recerques de qualitat.

Programa

Primera sessió (4h)

 • Conceptes i criteris per a la integració dels enfocaments quantitatiu i qualitatiu: hipòtesi, mostra i instruments.
 • Exemples de referència: selecció i presentació d’una recerca de referència.
 • L’anàlisi qualitativa i quantitativa de les consultes DAFO.
 • Anàlisi documental (noticia de premsa, aportacions a les xarxes -FB, T, Instagram…-) de continguts i estadística.
 • L’anàlisi semàntica i pragmàtica de textos (documents, transcripcions d’entrevistes o grups…) completada amb l’anàlisi d’estadística textual.

Segona sessió (4h)

 • Els dissenys quasi-experimentals completats amb metodologies qualitatives (autoinformes dels participants, imatges de les experiències…).
 • De les revisions sistemàtiques a les meta-anàlisi.

Tercera sessió (4h)

 • Anàlisi gràfiques (models de la mineria de dades, anàlisi de xarxes, ADE, ecomapa, etc.).
 • L’estadística no paramètrica i l’estadística bayesiana.
 • Les aplicacions informàtiques per a l’anàlisi combinat.

Calendari i horari:

(Primera Sessió) Dia 28 de gener de 9:30h a 14:00h

(Segona Sessió) Dia 28 de gener de 16:00h a 19:00h

(Tercera Sessió) Dia 29 de gener de  9:30h a 14:00h

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (Aula d’informàtica 165,primer pis)

Termini de matrícula: fins al 21 de gener de 2019

Més informació i matrícula

Fes una piulada!