Activitats fantasma a Moodle

Activitats fantasma a Moodle

Si utilitzem molt l’entorn Moodle per a oferir activitats i recursos als estudiants, és probable que els nostres cursos acumulin molts ítems. Això pot resultar perdedor per als estudiants perquè se’ls pot fer molt difícil trobar allò que estan buscant. En...
Qüestionaris tipus test

Qüestionaris tipus test

Un dels usos més freqüents dels qüestionaris és el de crear proves d’avaluació que anomenem “tipus test” on hi ha una bateria de preguntes que, si es contesten correctament sumen punts i, en canvi, si es responen de forma incorrecta, es resta una...
Podcàsting

Podcàsting

El podcàsting consisteix en la distribució d’arxius multimèdia mitjançant un sistema de redifusió que permet, opcionalment, subscriure’s. Moltes vegades els arxius van associats a un programa que en permet la seva descàrrega. Tot i que el concepte es...
Rúbriques d’avaluació

Rúbriques d’avaluació

Una rúbrica és un instrument d’avaluació formativa que consta d’una taula de doble entrada. A la primera columna s’hi troben els criteris d’avaluació de realització de les tasques. I, per a cadascun dels criteris de cada fila, hi ha els nivells...
Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet és un recurs en línia que permet crear un mur o tauler en el que s’hi poden afegir imatges, textos o, fins i tot, vídeo i enllaços. El principal avantatge d’aquesta eina és que el contingut es pot crear de forma col·laborativa i que es pot compartir...