“Com a professors, hem d’escollir entre donar classes, fer recerca, fer transferència, publicar, escriure…? Si ho fem, no correm el perill de convertir-nos en una universitat més dominada per la lògica productivista?”

Sobre aquesta qüestió reflexionen Ismael Peña-López, doctor en Societat de la Informació i el Coneixement i actual Director General de Participació Ciutadana i Processos Electorals a la Generalitat de Catalunya, i Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Girona, en aquesta segona conversa de l’espai ICEberg UdG.

Veieu la Primera conversa

Fes una piulada!