Com és habitual, per aquest curs 2019-20, està previst oferir diferents activitats de formació per a l’us de la llengua anglesa en la docència. el programa amb el qual s’està treballant inclou activitats com les següents:

  • Academic English for Teaching Purposes
  • Writing  for Academic Purposes
  • Attending Meeting and Conferences in English
  • Advanced Academic English
  • Workshop 1: Encouraging Active Learning in the Classroom
  • Workshop 2: Materials development for the EMI classroom

Es preveu oferir aquestes activitats al llarg del segon semestre del curs.

Properament es facilitarà més informació.

Fes una piulada!