Cada curs acadèmic, l’ICE J. Pallach elaborem un Pla anual d’activitats en el qual hi recollim les línies d’actuació que tenim previstes i el conjunt d’accions que ens plantegem tirar endavant durant el curs.

La nostra voluntat és donar resposta, de la manera el màxim d’adequada possible, a les necessitats i demandes del PDI de la UdG en els àmbits de la innovació, la formació i actualització docent i la millora de la docència.

Aquests plans anuals responen a les línies establertes en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador de la UdG per al període 2017-21.

Podeu consultar el Pla d’activitats d’enguany aquí.

Fes una piulada!