Escriure preguntes al banc de preguntes d’una assignatura de Moodle es pot convertir en una feina repetitiva i feixuga.

Si el que necessitem és afegir una bateria de preguntes de resposta d’opció múltiple, podem recórrer al format Aiken, que ens ajudarà a fer tot el procés d’una forma més ràpida.

Es tracta de preparar els enunciats de les preguntes i les seves respostes en un format adequat:

  • L’enunciat no ha de contenir salts de línia.
  • Les diferents respostes s’han d’escriure en línies diferents començant per una lletra en majúscula seguida d’un tancament de parèntesi o d’un punt.
  • A la darrera línia cal escriure la paraula ANSWER en majúscula, seguida de dos punts i la lletra de la resposta correcta.
  • Cada pregunta s’ha de separar amb una línia buida.

El següent vídeo explica amb més detall com cal procedir per utilitzar aquest recurs.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!