Barcelona,11, 12 i 13 de novembre de 2020

Els Comitès científic i organitzador de el Congrés Internacional EDO 2020 van acordar posposar la celebració de Congrés per als dies 11, 12 i 13 de novembre de 2020, atesos els riscos i la incertesa creada a nivell global per la pandèmia del coronavirus COVID-19.

EDO2020 mantindrà la seu a l’àrea de Barcelona, ​​el lema, els objectius i el programa establert, com també les aportacions seleccionades i el llibre d’actes Congrés, publicat per l’editorial Wolters Kluwer.

Al web de Congrés s’han actualitzat les dates per a la presentació de noves aportacions (fins el 21 de juny de 2020), així com un nou període d’inscripcions, que amplia el preu reduït (fins el 5 de setembre de 2020). 

Més informació

Matriculacions: https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/registro

Fes una piulada!