Barcelona, 6, 7 i 8 de maig de 2020

El Congrés Internacional EDO 2020, amb el lema “La nova gestió del coneixement”, té com a objectiu analitzar les noves propostes de gestió del coneixement en les organitzacions.

Està organitzat per l’Equip de Desenvolupament Organitzacional de la Universitat Autònoma de Barcelona (http://edo.uab.cat/), conjuntament amb Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Dates importants:

  • 27 de gener 2020: Data límit per a recepció d’aportacions completes (NOVA DATA!)
  • 17 de febrer 2020: Enviament de respostes d’arbitratge
  • 2 de març 2020: Recepció d’aportacions completes revisades
  • 16 de març 2020: Data límit d’inscripció d’autors per a publicació

Més informació

Matriculacions: https://edoserveis-uab.cat/congreso2020/registro (matrícula reduïda fins al 6 de març de 2020).

Fes una piulada!