Presentació: Aquest curs s’adreça a persones usuàries que ja treballen amb aquest programa i que volen tenir un major coneixement de les funcions avançades que ofereix.

Programa: 

– Format de cel·les
– Ordenació de dades
– Fòrmules
– Validació
– Filtres
– Format condicional
– Taules dinàmiques
– Gràfics vs gràfics dinàmics
– Presentació de pàgina

Està previst complementar aquest curs amb un altre curs durant el segon semestre en el qual es treballaran les macros.

Metodologia:

A cada sessió hi ha una part d’explicació i una altra de fer exercicis, posant en pràctica el que s’ha desenvolupat durant la sessió.
En aquest curs es demana que dueu una base de dades amb la que treballeu habitualment, en format excel (per exemple notes dels estudiants o dades de recerca), i a la part de la sessió pràctica s’intentarà treballar el contingut del curs amb aquesta base de dades vostra.

Està previst complementar aquest curs amb un altre curs el segon semestre en el qual es treballaran les macros. Es pot veure més informació d’aquest segon curs a la web de l’ICE. 

Calendari i horari: 12, 14, 19, 21 i 26 de novembre de 16:30h a 19:30h

Lloc: Aula d’informàtica AC-037i de l’aulari comú (Campus de Montilivi)


Organitza:
 Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

“Més informació i matrícula”

Fes una piulada! .