Presentació: Aquesta formació es realitza com a orientació dins del Marc General sobre incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, promogut per AQU Catalunya.

Inclou uns mòduls generals i uns mòduls específics. Els mòduls generals són de realització obligatòria. A més, cal realitzar també el mòdul específic que estigui relacionat amb la pròpia formació/especialitat.

MÒDULS GENERALS:
Les Guies per incloure la docència amb perspectiva de gènere
La perspectiva de gènere: conceptualització

MÒDULS ESPECÍFICS:
La perspectiva de gènere a la docència als estudis d’Educació Infantil i Primària i a Pedagogia
La perspectiva de gènere a la docència als estudis d’Educació Social i Treball Social
La perspectiva de gènere a la docència als estudis d’Empresarials i Econòmiques
La perspectiva de gènere a la docència als estudis d’Història de l’Art
La perspectiva de gènere a la docència als estudis d’Infermeria
La perspectiva de gènere a la docència als estudis d’Informàtica
La perspectiva de gènere a la docència als estudis de Dret
La perspectiva de gènere a la docència als estudis de Física
La perspectiva de gènere a la docència als estudis de Geografia
La perspectiva de gènere a la docència als estudis de Medicina
La perspectiva de gènere a la docència als estudis de Psicologia
La perspectiva de gènere a la docència als estudis de Turisme

Modalitat: El curs és virtual. Es realitzarà amb la plataforma Moodle.

Dinàmica: Aquest curs permet dissenyar el propi itinerari segons els interessos mitjançant el visionat de mòduls enregistrats per professorat expert en les diferents matèries.
Cada participant haurà de veure els mòduls generals i, com a mínim, un d’específic.
Amb la possibilitat de fer tutories amb el professorat de cada mòdul, l’avaluació es farà mitjançant la realització d’un exercici per als mòduls generals i un exercici pràctic d’aplicació del la docència en perspectiva de gènere a una part de la seva assignatura

Calendari: Estarà actiu del 15 d’octubre al 15 de novembre. I el termini de lliurament dels treballs serà fins l’1 de desembre.

Més informació

Fes una piulada