A càrrec de: Eduardo Vázquez, eLearning media

Presentació de la sessió: Aquesta sessió s’ha organitzat com a complement de les set sessions de formació que s’han anat realitzant les darreres setmanes sobre l’ús de Blackboard Collaborate.
Per a les persones que no hi han pogut assistir, tenen a la seva disposició les gravacions de dues d’aquestes sessions dins del curs Eines per a la docència i el treball a distància, habilitat per a tot el PDI a La Meva.

També, recomanem repassar la Guia de Blackboard Collaborate, que de manera pautada i amb imatges il·lustratives mostra les diferents accions que es poden fer amb aquesta eina.

L’objectiu d’aquesta sessió és donar resposta als dubtes que us hagin sorgit en començar a utilitzar la plataforma i que no hàgiu pogut resoldre consultant la Guia de BbCollaborate o les gravacions de les sessions esmentades.

<<IMPORTANT>>: Per facilitar al màxim la dinàmica i agilitar la resolució dels dubtes durant la sessió, cal que les persones inscrites responguin amb antelació el formulari que trobareu a la plana informativa de l’activitat, indicant quina és la seva consulta/es. El formulari estarà obert fins el divendres 2 d’octubre a les 9 del matí.
Durant la sessió s’aniran responent aquestes consultes agrupades per blocs.
Es reservaran uns minuts al final de la sessió per matisar aquells aspectes que no hagin quedat prou clars.

Més informació

Fes una piulada