El Servei de Llengües Modernes (SLM) organitza un curs adreçat al PDI. L’objectiu general del curs és aprofundir els coneixements d’anglès del professorat sobretot amb l’objectiu de fer-los servir en reunions científiques, congressos internacionals, reunions preparatòries per a l’elaboració de projectes de recerca europeus, etc. 

L’activitat es realitzarà a partir del 4 de juny fins al 22 de juny de 2018, a l’aula de 251 de la Facultat d’Educació i Psicologia, Campus Barri Vell.

Els tràmits de la certificació d’assistència anirà a càrrec de l’ICE.

Termini inscripció: 1 de juny de 2018

Més informació i inscripció

Fes una piulada!