Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG presentaran alguns dels seus projectes i experiències a la desena edició del CIDUI.

La Xarxa d’Aprenentatge per Projetes interdisciplinari hi presenta la comunicació: “La metodologia basada en projectes interdisciplinaris i l’aprenentatge-servei com a eines per promoure les competències socioprofessionals dels estudiants i les relacions universitat-societat”.

La Xarxa d’Aprenentatge Cooperatiu presentarà el treball “La percepción de los estudiantes sobre la retroalimentación en una actividad cooperativa”.

Per la seva part, l’aportació de la Xarxa sobre Aprenentatge per Projectes se centrarà en presentar la “Guia pràctica per implementar l’aprenentatge basat en projectes a la universitat”.

Finalment, la Xarxa sobre Aprenentatge Basat en Problemes, hi presentarà la comunicació “Metodologies actives vs. metodologies tradicionals a la universitat”.