Durant aquest semestre, des de l’ICE col·laborem amb:

  • La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en l’organització d’una activitat formativa sobre estratègies d’actualització docent en l’àmbit de l’economia i l’empresa
  • La Facultat d’Infermeria en l’organització d’activitats de capacitació d’infermers/es tutors/esde Pràcticum del Grau d’Infermeria
  • L’Escola de doctorat, Oficina d’Investigació i Transferencia Tecnològica, Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D), en l’organització del curs sobre Direcció de Grups de Recerca i Tesis Doctorals
Facultat d’Infermeria


Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Fes una piulada!