A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l’actualització professional en l’àmbit de la docència a la UdG, des de l’ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària.

Aquest curs, estem participant en els espais següents: C

  • Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI).  La propera edició del CIDUI serà el juliol del 2020.
  • El Programa Margalida Comas, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat. Aquest programa, que neix amb la voluntat de modernitzar i adequar els mètodes docents d’aprenentatge set anys després de l’inici de les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior, està dirigit per Josep Eladi Baños, de la UPF.
  • Trobades de coordinació i intercanvi amb altres ICE d’universitats catalanes.

Fes una piulada!