Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent

Accés al curs: La Meva>Docència>Cursos

Aquest curs inclou informació i material sobre les eines següents: Blackboard Collaborate, Google Meet i Microsoft Teams. També sobre l’activitat Agenda de tutories integrada a Moodle.

A més de guies i documentació de cada eina, ja hi trobareu habilitats també els qüestionaris d’autoavaluació amb els quals es validarà la realització del curs. Una vegada s’hagi completat el curs i respost aquests qüestionaris, l’ICE expedirà una certificació (s’expediran a partir de setembre) per a cada eina. Aquests certificats són digitals i estaran disponibles en el vostre expedient personal de formació (el podeu consultar a la web de l’ICE>Activitats de formació).

Tot el professorat de la UdG ha de conèixer els continguts d’aquest curs. El curs restarà obert a La Meva indefinidament per tal que tothom el pugui anar realitzant i els continguts estiguin sempre disponibles.

Al setembre hem organitzat noves sessions en línia sobre l’ús de la plataforma Blackboard Collaborate. Us hi podeu inscriure a (podeu triar entre diferents opcions de data i horaris):

Ús de la plataforma Blackboard Collaborate (03, 04 i 10 de setembre en horari de matins, i 8 de setembre en horari de tarda)

Dins del curs a La Meva, hi trobareu també la gravació del webinar que es va fer sobre l’ús de BbCollaborate al juliol.

Fes una piulada!