Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent

Accés al curs: La Meva>Docència>Cursos

Com sabeu, aquest curs inclou informació sobre:

  • Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID-19
  • Protecció de dades i dret a la imatge
  • Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre
  • Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents

A més del material i documentació de cada tema, ja hi ha disponibles les gravacions de les sessions en línia que s’ofereixen de cada un. També hi trobareu habilitats els qüestionaris d’autoavaluació amb els quals es validarà la realització del curs. Una vegada s’hagi completat el curs i respost aquests qüestionaris, l’ICE expedirà una certificació (s’expediran a partir de setembre). Aquests certificats són digitals i estaran disponibles en el vostre expedient personal de formació (el podeu consultar a la web de l’ICE>Activitats de formació).

Tot el professorat de la UdG ha de conèixer els continguts d’aquest curs. El curs restarà obert a La Meva indefinidament per tal que tothom el pugui anar realitzant al seu ritme i els continguts estiguin sempre disponibles.

Per facilitar l’aproximació i el coneixement d’aquests temes, hem anat organitzant sessions en línia en les quals poder plantejar dubtes i consultes. Aquestes sessions són de realització opcional.

De cara al setembre, us podeu inscriure a les següents:

Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID19 (9 de setembre a les 11:30h)

Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre (16 de setembre a les 9:30h)

Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents  (21 de setembre a les 12h)

Dret a la protecció de les dades personals i dret a la pròpia imatge (22 de setembre a les 12h)

Fes una piulada!