A l’apartat “Docència en línia” de l’espai ICEberg UdG trobaràs respostes a les necessitats bàsiques que pots tenir quan dissenyes activitats docents en línia.

Hi pots consultar algunes regles d’or a tenir en compte i un bon plec d’indicacions, eines i recursos per dur-la a terme amb èxit.

Està estructurat en grans blocs per facilitar l’accés a les qüestions que més us interessin:

  • He fet servir poc Moodle, per on començo?
  • Com puc fer oferir recursos i continuts?
  • Com puc proposar activitats?
  • I si vull organitzar grups de treball?
  • Com em puc comunicar amb l’estudiantat?
  • I a l’hora d’avaluar, què
  • Qui em pot ajudar?

Accediu-hi aquí.

Fes una piulada!