A l’apartat “Avaluació en línia” de l’espai ICEberg UdG, que es va actualitzant periòdicament, t’oferim indicacions i recomanacions que pots seguir a l’hora de dissenyar l’avaluació de les teves assignatures.

A més d’orientacions generals, hi trobaràs propostes alternatives per realitzar exàmens, indicacions i recursos per fer tutories, diferents sistemes d’avaluació i exemples concrets d’activitats avaluatives que pots realitzar.
També, pautes i tutorials per organitzar el qualificador de Moodle.

Tota la informació està organitzada en quatre apartats:

  • Seguiment dels estudiants
  • Sistemes d’avaluació
  • Exemples d’activitats d’avaluació
  • El qualificador

Accediu-hi aquí

Fes una piulada!