En aquests moments, l’equip de l’ICE estem treballant per preparar la nova proposta d’activitats de formació i innovació docent de cara al curs 2019-2020.

Us mantindrem informats de les noves propostes formatives a través dels nostres butlletins.

Properament, s’enviarà a tot el PDI l’enquesta de detecció de necessitats de formació, actualització i innovació docent que s’envia cada any amb l’objectiu de recollir demandes i propostes del professorat.

A la web de l’ICE podeu consultar les activitats realitzades al llarg d’aquest curs, algunes de les quals s’estan duent a terme encara aquests dies.

Us desitgem a tots un bon tancament de curs.

L’equip de l’ICE