El 20 de juny de 2019 es va celebrar a la Universitat de Girona el tercer ICEberg Day organitzat per l’ICE Josep Pallach.

En aquesta ocasió, la sessió fou a càrrec d’Ismael Peña-López, que compta amb una llarga trajectòria docent com a professor universitari i àmplia experiència en l’aplicació de les TIC, les xarxes socials i les plataformes virtuals en processos d’aprenentatge.

ICEberg Day 2019

La seva intervenció va portar per títol “Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de xarxes que aprenen”.

Ismael Peña-López va plantejar una sèrie d’estratègies, fruit de la seva experiència com a professor universitari, sobre com orientar l’acció docent per a què, quan el docent no hi sigui, ells puguin seguir aprenent a aprendre i continuar el seu procés de formació al llarg de la vida. En aquest sentit va fer una revisió de diferents “institucions” de la docència/aprenentatge, des de la idea de centre educatiu a la de currículum, passant pel docent, la biblioteca i d’altres.

Hi van participar una vuitantena de docents, tant de la Universitat de Girona com també d’altres universtitats i centres educatius de secundària.

ICEberg Day 2019

Els ICEberg Days són una de les noves línies d’actuació endegades aquests darrers cursos per l’ICE Josep Pallach. Aquest projecte es va iniciar en el marc del Programa de forment de foment de la innovació docent i la millora de la qualitat de la docència impulsades ara fa dos anys a la Universitat de Girona.

L’objectiu d’aquest espai és promoure la reflexió, el debat i la presentació de projectes i idees innovadores. 

El primer ICEberg Day es va realitzar el setembre de 2017 i va comptar amb la participació d’Alice Keeler i Manel Trenchs. El segon, just ara fa un any, va ser protagonitzat per Cristóbal Cobo. 

La voluntat de l’ICE és donar continuïtat a aquest espai i organitzar un ICEberg Day un cop l’any.

Fes una piulada!