Aquest webinar està centrat en la gestió de l’avaluació des de Moodle. Podràs descobrir com crear tasques d’avaluació, preparar qüestionaris i gestionar el qualificador de forma efectiva per aconseguir que Moodle s’encarregui de fer tota la feina del càlcul de la nota final i d’informar-ne puntualment a l’estudiantat.

Respondrem, a més, totes les preguntes que ens hagis plantejat a través d’aquest formulari (ATENCIÓ! estarà obert fins el 22 de novembre).
Preveurem també uns minuts finals per acabar de matisar aquells aspectes que no hagin quedat prou clars.

Calendari: 26 de novembre de 9 a 10:30h

Es realitzarà amb la plataforma Google Meet. S’enviarà un enllaç als participants per accedir a la sessió.

Més informació

Fes una piulada!