A càrrec de: Mònica González, Departament de Psicologia UdG; Josep Viñas, Departament de Empresa UdG; Joana Frigolé, Consultora i Coach Professional; Montserrat Estopà, Maria Josep Lara i Ferran Lázaro, Tècnics de l’OITT; Pere Condom, Cap de l’OITT; Teresa Cabruja, Departament Psicologia UdG; Miquel Solà, Departament de Química, director Escola Doctorat i Cristina Valentí, Tècnica de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals de la UdG.

Objectius:
La idea és parlar de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, perspectiva de gènere en la recerca, publicació i divulgació de la recerca i visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG.

Sessions de 2 hores cadascuna (excepte les dues darreres que són de tres hores i una hora, respectivament).

Calendari: 18, 20, 22, 25, 27 i 29 de gener de 2021 de 12 a 14h i 1 de febrer de 2021 de 10 a 14h.

Sessions:
Sessió 1 (18/1/21, 2 hores). Lideratge del grup de recerca

Sessió 2 (20/1/21, 2 hores). Tutorització i direcció de tesis doctorals

Sessió 3 (22/1/21, 2 hores). Gestió del temps

Sessió 4 (25/1/21, 2 hores). Finançament per al grup de recerca

Sessió 5 (27/1/21, 2 hores). Gestió de projectes de recerca

Sessió 6 (29/1/21, 2 hores). Perspectiva de gènere en recerca

Sessió 7 (1/2/21, 3 hores). Publicació i divulgació de la recerca i millora de la visibilitat

Sessió 8 (1/2/21, 1 hora). Procediments i normativa de doctorat a la UdG

Requisits: Tenir el títol de doctor.

Localització: Es confirmarà properament si es realitzarà de manera presencial o virtual. En cas que sigui presencial, les sessions es faran a la Sala d’actes de l’edifici LEAR (Aulari Comú, Campus de Montilivi).
En cas que sigui virtual es realitzaran amb Google Meet.

Més informació