A càrrec de: Ignasi Alcalde

Objectius:
• Aprendre a convertir les dades en gràfics i informació comprensible
• Comprendre el procés de creació d’una infografia i d’una visualització de dades
• Conèixer les principals tècniques visuals per fer la presentació i comunicació de dades més entenedora

Programa:
• La presentació de la informació: dificultats, desafiaments i solucions.
• Per què avorreixen les presentacions de dades? Tècniques per focalitzar l’atenció, ordre i neteja visual.
• Estructura i composició per crear impacte
• Característiques bàsiques de les infografies exitoses
• Principis de visualització de dades
• Gràfics: tria el gràfic adequat per a visualitzar les dades
• Estructura i elements d’una infografia
• Criteris que cal tenir en compte per fer infografies a les administracions públiques.
• Presentació de dades amb Power Point seguint el llibre d’estil UdG
• Creació d’un projecte infografia amb Infogram
• Anàlisi d’algunes de les infografies realitzades i propostes de millora

Calendari: 20, 22, 27 i 29 de gener de 20201 de 16 a 18h.

Localització: curs virtual.

Requisits: S’utilitzarà el programa Power Point. La resta de recursos que es treballaran durant el curs són accessibles a través d’internet.

Més informació