Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador

Presentació

També coneguda com a flipped classroom, la classe inversa planteja un enfocament de l’aprenentatge que inverteix la seqüència tradicional d’activitats de l’aula.

Es tracta d’implicar de manera activa els estudiants en el seu procés d’aprenentatge per tal que els seus aprenentatges siguin més profunds i significatius.

Les experiències que es presentaran en aquesta jornada, han seguit alguna de les tres estratègies més habituals de la classe inversa:

– Instrucció per parells (Peer Instruction)

– Ensenyament just-in-time (Just in Time Teaching)

– Aprenentatge basat en equips (Team Based Learning)

Objectiu

L’objectiu és presentar i compartir les experiències d’implementació a l’aula que han realitzat alguns dels participants en el Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa, dut a terme al llarg del curs 2017-2018.

Es tracta de posar en comú aspectes positius a destacar de les diferents pràctiques, estratègies reeixides, dificultats o punts febles que s’han detectat, reptes futurs… I això tant des de la perspectiva del professorat com dels estudiants que han participat en aquestes experiències.

Calendari i Horari: 31 de maig de 10:15 a 14:00h 

Lloc: Auditori Centre d’Empreses. Edifici Giroemprèn. Parc Científic i Tecnològic.

Matrícula: de l’11/04/2019 al 27/5/2019

Més informació i inscripcions

Fes una piulada!