Barcelona, 30 de maig de 2019

L’evolució de la tecnologia i, concretament, la Intel·ligència Artificial ens situa davant nous escenaris que des dels entorns educatius hem d’analitzar per a plantejar les nostres accions en relació al futur de l’educació.

El Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET), organitzat per primer cop en 2014, ha esdevingut un espai de trobada on figures de rellevància internacional relacionades amb el món de l’educació i la tecnologia reflexionen i fan propostes de manera conjunta sobre el seu paper transformador en un context digital.

El fòrum del FIET ha tingut una continuïtat i creixement anual. En aquesta edició, el tema central del FIET 2019 s’articula al voltant de la Intel·ligència Artificial en l’Educació

Els objectius del FIET són:

  • Contribuir a la millora de l’educació per mitjà de l’anàlisi, el debat, l’elaboració de propostes i la difusió des d’una òptica transformadora.
  • Establir un diàleg Educació-Tecnologia al voltant del potencial i dels riscos de la Intel·ligència Artificial aplicada a l’educació.

Més informació i matrícula

Presentació de comunicacions: fins el 25 d’abril de 2019

Fes una piulada!