Un dels usos més freqüents dels qüestionaris és el de crear proves d’avaluació que anomenem “tipus test” on hi ha una bateria de preguntes que, si es contesten correctament sumen punts i, en canvi, si es responen de forma incorrecta, es resta una fracció del valor de la pregunta.

Moodle permet crear aquest tipus de qüestionari. Per això, haurem de crear les preguntes amb el tipus Opcions múltiples, independentment del nombre de respostes que s’ofereixin a cada pregunta. Això vol dir que si volem crear preguntes del tipus vertader o fals però que les respostes incorrectes restin, haurem d’utilitzar igualment el tipus d’Opcions múltiples i no el de Vertader / Fals de Moodle.

Un altre aspecte a destacar és que, tot i que les respostes incorrectes resten punts, la nota final de cada intent de qüestionari no serà mai un nombre negatiu. En cas que hi hagi tantes respostes negatives que fessin que fos així, Moodle atorgarà un 0 a l’intent.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!