El Servei de Llengües Modernes (SLM) i l’ICE J. Pallach organitzem conjuntament cursos per millorar l’ús de la llengua anglesa en la docència i potenciar el seu ús a l’aula. Enguany, s’ofereixen els cursos següents:

Bloc 1. Cursos d’anglès específics per a PDI: anglès amb finalitats acadèmiques
• Academic English for Teaching Purposes (en curs)
• Attending Meeting and Conferences in English (en curs)
• Presenting Your Research in English (finalitzat)

• Presenting your Research in English 2017-2018 (Inscripció oberta)
• Writing an Academic Paper in English (A partir de setembre de 2018)

 

Bloc 2. Observació de classes en anglès i tutoria (en curs).

 

Fes una piulada!