Des del curs passat, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups d’Innovació Docent (GID). Es tracta de grups de professorat d’un mateix centre, estudi o departament de la UdG que volen dur a terme un projecte concret de millora docent en el seu àmbit. Amb aquesta acció, l’ICE complementa el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per PDI de centres i estudis diferents.

Els GID’s que estan en actiu actualment són:

  • GID dels estudis de Treball Social
  • GID sobre la Plataforma ACME
  • GID sobre Transmèdia i Educació
  • GID del departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
  • GID  sobre Narratives digitals en Educació Social
  • GID del departament de Física
  • GID sobre el Pla d’Acció Tutorial i Mentoria (PATUM) a la Facultat de Dret
  • GID sobre el model de Mentoria dels estudis de Psicologia de la UdG
  • GID sobre Transversalització de gènere de la Facultat de Dret

Veure més informació a la web de l’ICE

Fes una piulada!