Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG continuen aquest curs amb la seva activitat. Les xarxes que estan actualment en actiu són:

  • XID Aprenentatge Basat en Problemes
  • XID Aprenentatge Cooperatiu
  • XID Avaluació
  • XID Aprenentatge per Projectes
  • XID Aprenentatge per Projectes – interdisciplinari
  • XID Aprenentatge Reflexiu
  • XID Aprenentatge Servei
  • XID Virtualització de la docència
  • XID Joc i Aprenenatge
  • Tutoria

L’ICE té previst també continuar impulsant la formació de noves xarxes.

Veure més informació a la web de l’ICE

Fes una piulada!