Ja es pot consultar la memòria de les activitats d’innovació docent, formació i actualització docent del professorat universitari de la Universitat de Girona, realitzades per l’ICE durant el curs 2018-19

Hi trobareu informació sobre les activitats de formació i les actuacions d’innovació docent dutes a terme, les accions realitzades per detectar les necessitats formatives i les valoracions que ens han fet arribar ponents, formadors i participants, a més de dades de participació i altres qüestions.

Jornada “A la UdG flippegem”


ICEberg Day 2019

Fes una piulada!