Un portafolis digital és un instrument en suport informàtic que està pensat per a la recollida documental en diversos formats amb l’objectiu de recollir, en un sol espai digital, totes les evidències d’aprenentatge de l’alumnat.

L’entorn Moodle de la UdG està vinculat al portafolis digital Mahara, de manera que es pot habilitar un enllaç des d’una assignatura per accedir al portafolis digital sense haver-se de tornar a identificar.

Això permet a l’alumnat, tenir un espai on desar tot allò que van creant al llarg dels seus estudis. I, al professorat, poder crear tasques que es vinculin als continguts que l’alumnat ha recollit a Mahara.

En aquest primer vídeo es mostra la forma com el professorat ha de preparar una tasca per vincular-la amb continguts de Mahara.

Aquest segon vídeo està pensat perquè l’alumnat descobreixi de quina manera pot recollir, emmagatzemar, organitzar i compartir els continguts que ha anat posant al portafolis digital (i també pot servir al professorat per veure quin procediment han de seguir els seus estudiants).

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!