Ja es poden consultar a la web de l’ICE els vídeos de les diferents intervencions realitzades a la Jornada.

L’objectiu d’aquesta jornada, realitzada el 31 de maig de 2019, era presentar i compartir les experiències d’implementació a l’aula realitzades per alguns dels participants en el Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa, dut a terme al llarg del curs 2017-2018.

També, posar en comú aspectes positius a destacar de les diferents pràctiques, estratègies reeixides, dificultats o punts febles que s’han detectat, reptes futurs… I això tant des de la perspectiva del professorat com dels estudiants que van participar en aquestes experiències.

Les experiències presentades en aquesta jornada,van seguir alguna de les tres estratègies més habituals de la classe inversa:

– Instrucció per parells (Peer Instruction)

– Ensenyament just-in-time (Just in Time Teaching)

– Aprenentatge basat en equips (Team Based Learning)

Veure els vídeos aquí.

Fes una piulada!