Des del curs 2016-2017, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups d’Innovació Docent (GID).

Es tracta de grups de professorat d’un mateix centre, estudi o departament de la UdG que volen dur a terme un projecte concret de millora docent en el seu àmbit.

Amb aquesta acció, l’ICE complementa el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per PDI de centres i estudis diferents.

Els GID’s que estan en actiu actualment són:

GID dels estudis de Treball Social
GID sobre la Plataforma ACME
GID sobre Transmèdia i Educació
GID del departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
GID  sobre Narratives digitals en Educació Social
GID del departament de Física
GID sobre el Pla d’Acció tutorial i Mentoratge (PATUM) a la Facultat de Dret
GID sobre el model de Mentoria dels estudis de Psicologia de la UdG
GID sobre Transversalització de gènere de la Facultat de Dret
GID sobre Materials per a Matemàtiques
GID a l’Enginyeria Química
GID sobre Model Acadèmic de Psicologia

Veure més informació a la web de l’ICE

Fes una piulada!