Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG continuen amb la seva activitat. Les xarxes que estan actualment en actiu són:

XID Aprenentatge Basat en Problemes
XID Aprenentatge Cooperatiu
XID Avaluació
XID Aprenentatge per Projectes
XID Aprenentatge per Projectes – interdisciplinari
XID Aprenentatge Reflexiu
XID Aprenentatge Servei
XID Virtualització de la docència
XID Joc i Aprenenatge
XID Tutoria
XID Classe Inversa
XID sobre els ODS en la docència

Veure més informació a la web de l’ICE

Fes una piulada!