En aquest nou escenari que es planteja de cares al curs 2020/2021, la metodologia híbrida que combina aprenentatges virtuals amb aprenentatges virtuals, ens porta cap a una organització acurada de cadascun dels moments que viurem.

Les tutories prendran més força que mai perquè serà imprescindible mantenir una comunicació periòdica amb l’estudiantat. No ens podem permetre que ningú es senti perdut en les nostres assignatures. Cal un acompanyament proper.

El Moodle de la UdG integrarà, properament, una eina que ens servirà per organitzar les tutories amb el nostre estudiantat. Tutories que, de moment, caldrà fer de forma virtual.

Aquesta eina és una activitat que porta el nom, precisament, d’Agenda.

L’activitat Agenda ens ajuda en la programació de l’horari de cites amb els nostres estudiants:

  • El professorat ha d’indicar els espais buits (dates i hores) que té per fer les reunions. L’estudiantat n’ha de triar un a Moodle.
  • El professorat, per la seva banda, pot registrar el resultat de la reunió —i, de manera opcional, una qualificació— dins l’agenda.
  • S’admet la programació per a grups; és a dir, es poden encabir diversos estudiants dins cada espai buit de temps, i, opcionalment, hi ha la possibilitat de programar cites per a tot un grup alhora.

Segur que amb aquest recurs serà molt més fàcil programar tutories per a l’estudiantat de les nostres assignatures!

Fes una piulada