En la darrera enquesta de detecció de necessitats del PDI, es va posar de manifest l’interès perquè es constituïssin a la UdG dues noves Xarxes d’Innovació Docent sobre la metodologia de la classe inversa, d’una banda, i sobre temes de sostenibilitat i ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), de l’altra.

Per això, des de l’ICE Josep Pallach, hem previst proposar-ne la seva constitució durant aquest curs. En cas que es confirmin aquestes dues xarxes, s’afegiran a les deu actualment existents i centrades en els temes i metodologies de l’avaluació, l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge per projectes, l’aprenentatge reflexiu, l’aprenentatge servei, la virtualització de la docència, el joc i aprenentatge i la tutoria.

Les XID s’han anat creant al voltant de temàtiques relacionades amb les línies prioritàries de formació a la UdG i d’acord amb els interessos del professorat. Estan integrades per membres del PDI de diferents centres i departaments, interessats en emprendre un procés de formació avançat basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica docent.

Per a desenvolupar el seu treball, cada XID disposa de:

  • Pressupost per a formació i difusió del treball desenvolupat
  • Espai al Moodle per compartir documentació
  • Suport tècnic i assessorament per part de l’ICE
  • Suport administratiu per part de l’ICE
  • Sales de treball a la seu de l’ICE

Les persones que hi participen accepten per la seva part, aquests compromisos:

  • Reunir-se periòdicament (un promig d’una reunió mensual) i fer actes de les reunions que permetin fer un seguiment.
  • Participar activament en les innovacions docents promogudes des de la xarxa.
  • Difondre el treball de la xarxa en congressos, jornades, revistes científiques, etc.
  • Compartir el treball realitzat i participar en activitats de formació adreçades al PDI de la UdG.
  • Fer una memòria anual del treball i les accions dutes a terme i participar en l’avaluació a final de curs.

Cal tenir en compte que les xarxes no són un espai de formació inicial sobre el tema que tracten. Es conceben com un espai d’intercanvi i reflexió sobre la pròpia pràctica i experiència personal docent en la temàtica en qüestió, amb l’objectiu de desenvolupar innovacions i contribuir a un aprenentatge de més qualitat dels nostres estudiants.

Per tal de facilitar una formació inicial sobre les metodologies i àmbits de treball de les xarxes, l’ICE programa periòdicament activitats (cursos, tallers, sessions de formació…) per a les persones que hi tinguin interès i vulguin disposar d’una formació inicial en aquest sentit.

Convé tenir present també, que només es pot participar en una xarxa cada curs i que és important mantenir el compromís de treball assumit en les xarxes durant el temps en què s’acorda participar-hi.

Tot i que no hi ha un nombre mínim o màxim de membres, es recomana que les xarxes tinguin al voltant d’uns deu membres. En cas que, pel nombre de sol·licituds rebudes fos necessari, una comissió creada per a l’ocasió faria una proposta de composició.

Des de l’ICE convidem a les persones que estiguin interessades en alguna d’aquestes dues Xarxes d’Innovació Docent, a assistir a la reunió que s’ha previst amb l’objectiu de concretar la seva constitució, confirmar els membres i informar de qüestions d’organització i gestió:

Xarxa Data reunió
Reunió de constitució de la XID sobre Classe Inversa   29 de gener de 12h a 13:30h
Reunió de constitució de la XID sobre els ODS a la docència   1 de febrer de 12h a 13:30h

Sí és del vostre interès, us agrairem que ens confirmeu la vostra assistència a la reunió, clicant aquí

Fes una piulada!